Heavy Moving Services

Heavy Moving Services


    บริการขนย้ายสินค้าขึ้นพื้นที่สูงด้วยยรถเครนมีระบบการวางแผนความปลอดภัยที่รัดกุมและการควบคุมงานอย่างละเอียดให้บริการขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก โดยใช้รถเฮี้ยบ(รถบรรทุกติดเครน) มีเครนสำหรับยกขนย้ายสินค้าขึ้นรถ และใช้เครนยกสินค้าลงที่ปลายทาง ณ จุดส่งมอบได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรถบรรทุกติดเครนมีเอกสารผ่านการตรวจสภาพ ปจ.2 และพนักงานขับรถผ่านการอบรมมีใบรับรองฯ ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Heavy Moving & Cargo Project

วันที่ 12 มกราคม 2564 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ให้บริการขนย้ายสินค้าด้วยเครื่องมือพิเศษ โดยสินค้าเป็นแผ่นอะลูมิเนียมแบบม้วนน้ำหนัก 5,000 กก/ม้วน ทีมงานมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง ทำการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ มีเจ้าหน้าที่จป. ระดับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสินค้าเป็นสำคัญ

Heavy Moving & Cargo Project

วันที่ 30 มกราคม 2564 บริษัท วี-เซิร์ฟโลจิสติกส์ จำกัด บริษัทฯ เราให้บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการ พนักงานขับรถทุกคนต้องผ่านระบบการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และทำความสะอาดภายในห้องคนขับด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนปฏิบัติงาน อีกทั้งมีระบบการดูแลสินค้าไม่ให้เสียหาย เพื่อป้องกันสินค้าโค่นล้มระหว่างการขนส่ง

V-SERVE Pack & Move Last Mile Cargo Delivery

1119 Sukhumvit Rd., Soi Sukhumvit 105 (Lasale) Bangna, Bangkok, Thailand 10260

Social Network

www.v-servepackandmove.com copy©right by v-serve group 2018

Visitor :