Heavy Moving Services

Heavy Moving Services


    บริการขนย้ายสินค้าขึ้นพื้นที่สูงด้วยยรถเครนมีระบบการวางแผนความปลอดภัยที่รัดกุมและการควบคุมงานอย่างละเอียดHeavy Moving & Cargo Project ให้บริการขนย้ายชุดประตูนิรภัยส่งมอบที่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานี PK30 มีนบุรี โดยจัดรถบรรทุกเข้ารับสินค้าจากโรงงาน ทำการยกสินค้าขึ้นส่งมอบบนสถานีด้วยรถเครน 30 ตัน และทีมงานมีเอกสารรับรองคุณวุฒิวิชาชีพถูกต้องครบถ้วน ทีมงานทุกคนผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการ และมีระบบการจัดเตรียมเอกสาร Lifting plan ที่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

Equipment Movement for Cargo Project ให้บริการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขึ้นส่งมอบบนสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง YL10 ศรีกรีฑา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 21:00-04:00 ของวันรุ่งขึ้น มีการวางแผนจัดทำเอกสารขออนุญาต-ได้รับอนุมัติล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน , บุคคลที่ 3 ประชาชนทั่วไป และสินค้าของลูกค้า มีระบบการจัดรถบรรทุกเข้ารับสินค้า , ยกสินค้าด้วยเครน 50 ตัน และขนย้ายเข้าห้องควบคุมบนสถานีฯ ด้วยอุปกรณ์ roller load skate , hand pallet & stacker

Heavy Equipment ให้บริการเครนขนาดใหญ่ ยกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าน้ำหนัก 20-23 ตันเพื่อทำการขนย้ายออกจากรถบรรทุก จัดเรียงวางบนพื้นที่เพื่อรอการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ โดยเครนมีเอกสารปจ.2 , Load Chart , ใบผ่านการอบรมครบถ้วนสำหรับ 4 ผู้ (ผู้ควบคุม,ผู้บังคับ,ผู้ให้สัญญาณมือ,ผู้ยึดเกาะ) และพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE เพื่อความปลอดภัยสูงสุดระหว่างการปฏิบัติงาน

ให้บริการขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก โดยใช้รถเฮี้ยบ(รถบรรทุกติดเครน) มีเครนสำหรับยกขนย้ายสินค้าขึ้นรถ และใช้เครนยกสินค้าลงที่ปลายทาง ณ จุดส่งมอบได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรถบรรทุกติดเครนมีเอกสารผ่านการตรวจสภาพ ปจ.2 และพนักงานขับรถผ่านการอบรมมีใบรับรองฯ ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Heavy Moving & Cargo Project

วันที่ 12 มกราคม 2564 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ให้บริการขนย้ายสินค้าด้วยเครื่องมือพิเศษ โดยสินค้าเป็นแผ่นอะลูมิเนียมแบบม้วนน้ำหนัก 5,000 กก/ม้วน ทีมงานมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง ทำการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ มีเจ้าหน้าที่จป. ระดับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสินค้าเป็นสำคัญ

V-SERVE Pack & Move Last Mile Cargo Delivery

1119 Sukhumvit Rd., Soi Sukhumvit 105 (Lasale) Bangna, Bangkok, Thailand 10260

Social Network

www.v-servepackandmove.com copy©right by v-serve group 2018

Visitor :